Uitnodiging voor een Zoom-gespreksbijeenkomst

,

Als het leven kantelt
Geloven in tijden van corona

Dinsdagavond 9 februari en vrijdagmiddag 12 februari zullen wij gespreksbijeenkomsten organiseren. Wegens corona kan dit voorlopig alleen online via Zoom. Op deze Zoom-bijeenkomsten kunt u geloofsgenoten ontmoeten, bijpraten en met elkaar uitwisselen over wat ons bezighoudt en wat ons raakt in deze bijzondere tijden.
Er is een brochure samengesteld door enkele classispredikanten met de titel
Als het leven kantelt, Psalmen in coronatijd.
Hierin wordt aandacht besteed aan allerlei vragen die mensen wegens de pandemie bezighouden. De focus tijdens onze gesprekken zal liggen op het eerste hoofdstukje met als thema’s: klagen, hopen, vernieuwen, verbinden.
In onze bijeenkomst willen we aandacht besteden aan de vragen die wij hebben, waar wij ons zorgen over maken. Er is ruimte om te klagen. We missen de gezamenlijkheid. Geen praatje bij de koffie. Slechts één persoon op bezoek. Waar is de gezelligheid?
Vervolgens staan we stil bij vragen van vernieuwing. Moeten we terug naar het oude verlangen of bergt deze crisis ook kans voor vernieuwing voor ons als geloofsgemeenschap?
Deze tijd vraagt om geduld met elkaar en goed luisteren naar de ander, in het vertrouwen: ‘Waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen.’
Dinsdag 9 februari, 20.00-21.30 uur
Vrijdag 12 februari, 14.00-15.30 uur

U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij ouderling Bea de Kogel, 071-515 52 26, of stuur email.
Hopelijk tot ziens bij een van de bijeenkomsten!
Namens het team onderling pastoraat, ds. Rian Veldman