Vooraankondiging gemeenteavond 15 februari

, ,

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond op
maandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via de digitale weg te volgen zijn.
Onderwerpen van deze avond zijn versie 1 van het beleidsplan 2021-2025 van de PGO en het profiel voor de te benoemen predikant.
Binnenkort ontvangt u meer informatie, maar zet de datum vast in uw agenda!
Namens de kerkenraad, Maureen van den Brink, scriba