Wisseling van taken

Vanaf vandaag, zondag 24 januari, zijn er enkele wijzigingen van functies.
Mirjam Huizer blijft haar taken als ouderling verrichten, maar legt haar werkzaamheden als scriba van de PGO neer.
Maureen van den Brink zal deze taak van haar overnemen. Zij stopt hierdoor met haar taak als voorzitter van de Taakgroep Diaconaat & Zending, maar blijft wel als diaken verbonden aan de Taakgroep.
Martine Delver zal de taak als voorzitter van de Taakgroep Diaconaat & Zending op zich nemen.
Martine en Maureen zijn te bereiken via het e-mailadres: , resp. .
Deze zondag zullen tevens de namen van de leden van de beroepingscommissie voor de invulling van de vacature van ds. Iris van der Heul worden genoemd. We zijn dankbaar dat gemeenteleden taken hebben vervuld en bereid zijn nieuwe taken op te pakken.
Marien den Boer, voorzitter KR

Uit: Gemeenteberichten 24-1-2021