Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit, die op 1, 8 en 15 maart gepland staan (zie het Groene boekje) worden verplaatst naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei. Tegen die tijd volgt er meer informatie over hoe we (ds. Christiaan Donner, ds. Niek Smit en ondergetekende) de bijeenkomsten zullen vormgeven. […]

Groene Kerk wordt groener!

Begin deze maand zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van Willibrords Erf. Met de plaatsing van deze zonnepanelen kan worden voorzien in de energiebehoefte van Willibrords Erf én van de Groene Kerk. Hier treft u een opname aan van de panelen op het dak met een mooi zicht op de Groene Kerk en de […]

Bedankt!

In december waren de zondagse bloemen bestemd voor de bewoners van de locatie van ’s Heerenloo in Poelgeest. Wij ontvingen dit bedankje!

Wees erBIJ voor Colombia – doe ook mee!

De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken. Dit jaar zetten we ons als diaconie in voor Colombia én de bij. De hele maand maart kunt u bij ons zakjes bijvriendelijke bloemenmengels kopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar ons project, Stichting Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia, een project van Kinderen […]

Website vernieuwd

Op dinsdag 23 februari jl hebben wij, de webmasters, een nieuwe versie van onze website live gezet. In principe werkt alles hetzelfde als in de oude versie. Het ziet er wellicht iets anders uit dan u gewend was.We hebben deze week alles nagekeken en denken dat alles weer goed werkt. Mocht u toch nog zaken […]

Webinar “de vele gezichten van eenzaamheid, ook in Oegstgeest” op maandag 15 maart

De gemeente Oegstgeest organiseert een webinar met bovengenoemde titel, in het kader van een tegen eenzaamheid.De predikanten van de PGO bevelen dit webinar van harte aan.Ga naar de website van de Gemeente voor meer informatie en aanmelden.

Bericht van overlijden

Op donderdag 11 februari is overleden Theo Stokhuijzen op de leeftijd van 86 jaar. De heer Stokhuijzen stond geregistreerd als lid van de PGO. Met zijn echtgenote heeft hij jarenlang gewoond aan de President Kennedylaan. Toen de zorg voor hem door zijn vrouw thuis te zwaar werd, werd hij medio vorig jaar ter verzorging opgenomen […]

Het voorbedenboek

Omdat er maar beperkte aanwezigheid mogelijk is tijdens de dienst en om de diakenen i.v.m. de coronamaatregelen niet extra door de kerk te laten lopen, is in overleg met ds. Rian Veldman besloten om het voorbedenboek tijdelijk weg te halen. U kunt per mail of telefonisch voorbede aanvragen bij de voorgangers. Wij danken u voor uw begrip. Taakgroep […]

Jeugd en jongeren in de veertigdagentijd

28 februari 2021 * Kinderen van 4-12 jaarVeertigdagentijd: LevenswegIn het gezinsboekje staan veel mooie verhalen en dingen om te gaan doen.   Vandaag is het 28 februari: de tweede zondag in de veertigdagentijd, en het verhaal gaat over de berg waar Jezus naartoe ging. En weet je wie Jezus daar zag? Luister maar: kindopzondag.nl.Het verhaal […]

Collecten zondag 21 februari

Dit jaar staan we tijdens de veertigdagentijd stil bij het leven van Jezus. De thema’s van de collectes in deze tijd naar Pasen hebben betrekking op de zeven werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de hongerigen eten geven en de doden begraven. Het […]