Collecte zondag 14 februari 2021

De eerste collecte is bestemd voor Ethiopië: noodhulp en rampenpreventie. Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nog beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren trainingen over de juiste landbouwgewassen en leren vrouwen op andere manieren geld te verdienen.

►Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Ethiopië, noodhulp en rampenpreventie.

►Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
►Uw gaven voor het project van de zendingsbus, Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of  op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending