Collecte zondag 7 februari

In de diaconale dienst van zondag 7 februari wordt aandacht besteed aan ons nieuwe project. Wij geven twee jaar als gemeente steun aan Stichting Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia. Dit is een project van Kerk in Actie, Kinderen in de Knel. In de sloppenwijken van Bogotá werken maar liefst 1,5 miljoen kinderen op de markt of in het vuilnis.
Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en tienermoeders worden ondersteund.
Na afloop van de dienst kunt u op Zoom in gesprek gaan met andere gemeenteleden en met mw. Lin Tjeng, contactpersoon van Kerk in Actie.

►Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. een kerk van betekenis.
►Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
►Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Herma Pauptit, Taakgroep Diaconaat & Zending