Gemeenteavond 15 februari

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond op maandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via Zoom te volgen zijn.
Onderwerpen van deze avond zijn de presentatie van het conceptbeleidsplan 2021-2025 van de PGO en het conceptprofiel van onze gemeente en van de te beroepen predikant.
De gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is, ontvangen maandag 8 februari per e-mail een uitnodiging voor deze avond met nadere informatie.
Gemeenteleden zonder e-mail kunnen een exemplaar van de presentatie van het conceptbeleidsplan en van het conceptprofiel van onze gemeente en van de te beroepen predikant op (laten) halen op het Kerkelijk Bureau op donderdag 11 februari tussen 10.00-12.00 uur. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur (071-517 54 98). U kunt ook exemplaren ophalen bij de scriba.
Indien u vooraf vragen of opmerkingen wilt insturen, kan dat – tot uiterlijk zondag 14 februari– naar de voorzitter (stuur email) en de scriba (stuur email) of telefonisch bij de scriba: 06-23 123 537.
Namens de kerkenraad, Maureen van den Brink, scriba