Herinnering: actie Kerkbalans 2021

Bijna 400 gemeenteleden hebben inmiddels een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage aan onze kerk. Daarvoor uiteraard hartelijk dank! 
Van een aantal trouwe gevers hebben wij helaas nog geen reactie mogen ontvangen. Misschien is onze oproep aan uw aandacht ontsnapt, wellicht omdat we u dit keer digitaal hebben benaderd. Daarom een vriendelijk verzoek om uw mailbox te controleren en het formulier in te sturen. Bent u de e-mail met de link naar het digitale toezegginsformulier kwijt of geeft u toch de voorkeur aan een papieren versie?
Stuur een berichtje stuur email; of bel 06-11 39 72 40; en wij zorgen dat u nogmaals de e-mail krijgt toegestuurd of alsnog een formulier in de bus krijgt.
Het ingevulde formulier kan zonder kosten met de antwoord-envelop worden teruggestuurd naar het Kerkelijk Bureau.  
Mocht u er simpelweg nog niet aan toegekomen zijn, dan het vriendelijke verzoek hier nog even tijd voor vrij te maken. Ook uw bijdrage is belangrijk voor onze kerk! 
Namens de commissie Kerkbalans, Chris van der Oord 

Uit: Gemeenteberichten 7 februari 2021