Het voorbedenboek

Omdat er maar beperkte aanwezigheid mogelijk is tijdens de dienst en om de diakenen i.v.m. de coronamaatregelen niet extra door de kerk te laten lopen, is in overleg met ds. Rian Veldman besloten om het voorbedenboek tijdelijk weg te halen. U kunt per mail of telefonisch voorbede aanvragen bij de voorgangers. Wij danken u voor uw begrip. 
Taakgroep Diaconaat en Zending