Stichting De Brug

Beste gemeenteleden, broeders en zuster, Met dit bericht willen wij onze hartelijke dank uitspreken aan u als gemeenteleden en daarmee ook de gemeente (door collecte e.d.), voor de financiële ondersteuning vorig jaar. De steun vanuit de kerken in de regio is groot. Dat is op allerlei manier merkbaar; door gebed, financieel, maar ook praktisch met middelen voor onder andere het Inloophuis. Wij voelen ons gezegend en dankbaar met zoveel ondersteuning voor ons werk.

Voor de cliënten van De Brug zijn de afgelopen maanden niet makkelijk geweest. Veel moest op afstand en digitaal. In de toch al kwetsbare periode van het leven van veel cliënten, is deze digitale manier van hulp krijgen niet het meest gemakkelijk. We merken deze worsteling dagelijks. Het is een grote zorg en een gebedspunt binnen onze organisatie. Wij willen u vragen dit ook mee te nemen in uw gebed en de kwetsbare medemens voor Gods troon te brengen en te bidden om kracht en rust in hun leven.

Een hartelijke dank voor uw steun! Mede namens het team van Stichting De Brug. Wij hopen en bidden dat de kerken, dit jaar, de deuren weer kunnen openen en de gemeente (in de groteren getale) weer fysiek samen mag komen en dat het gemeentewerk weer mag opbloeien.

Hebt u vragen over ons werk of wilt u meer informatie, bel of mail ons dan: 071-40 33 733, E-mail

Stichting De Brug, Michael van der Plas

Uit: Gemeenteberichten 14 februari 2021