Collecten zondag 21 maart

Dit jaar staan we tijdens de veertigdagentijd stil bij het leven van Jezus. De thema’s van de collectes in deze tijd naar Pasen hebben betrekking op de zeven werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de hongerigen eten geven en de doden begraven. Het zevende werk van de barmhartigheid: de gevangenen bezoeken, is het thema van de Paasgroetenactie.

De eerste collecte is bestemd voor: 40dagentijd werelddiaconaat: Indonesië, een beter inkomen voor Javaanse boeren. De beschikking over voedsel is ongelijk verdeeld in de wereld. Op Java kunnen boeren en boerinnen nauwelijks rondkomen van de schamele opbrengsten van hun land. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk hen om een coöperatie op te zetten. Door anders te werken, hebben ze genoeg te eten en hebben ze zelfs nog geld over om te investeren in betere materialen of duurzame landbouw. 
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. 40dagentijd: werelddiaconaat: Indonesië.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending