Collecten zondag 28 maart

Dit jaar staan we tijdens de veertigdagentijd stil bij het leven van Jezus. De thema’s van de collectes in deze tijd naar Pasen hebben betrekking op de zeven werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de hongerigen eten geven en de doden begraven. Het zevende werk van de barmhartigheid: de gevangenen bezoeken, is het thema van de Paasgroetenactie.

De eerste collecte is bestemd voor: 40dagentijd: PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze – in groepen – de PaasChallenge spelen in de week voor Pasen.
Dit is een spel, ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de PKN. Door dit spel ontdekken de jongeren waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. 40dagentijd: PaasChallenge.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’ kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending