Delen, dienen, doen, financiële bijdragen 2021

De term Diaconie heeft zijn wortels in het Nieuwe Testament. De kerk heeft het Griekse woord diakonia gekozen om een wezenlijk kenmerk van haar functioneren aan te geven: dienen en dienstbaar zijn. Hierin volgt de kerk het uitdrukkelijke voorbeeld van Jezus die oog heeft voor allen die arm en kwetsbaar zijn.

In de PGO draagt de Taakgroep Diaconaat en Zending binnen en buiten de gemeente zorg voor de hulp aan kwetsbare medemensen. Dankzij uw jaarlijkse bijdragen en de opbrengsten van de wekelijkse collectes, kunnen veel mensen materieel en immaterieel worden gesteund.
Aandachtsgebieden van het diaconaat zijn:

* Binnenlands diaconaat: armoede hoeft niet (alleen) een financieel tekort te betekenen. Ook op geestelijk en maatschappelijk gebied is er nood in Nederland.

* Werelddiaconaat: de materiële rijkdom in de wereld is ongelijk verdeeld. We voelen ons aangesproken door de schaarste bij mensen ver weg.

* Zending: onder zending in deze tijd verstaan we vooral wederzijdse inspiratie. In de verbondenheid en samenwerking met geloofsgemeenschappen zorgen wij voor en geven we aan elkaar, waar ook ter wereld.

Rond 8 april ontvangt u een verzoek om financieel bij te dragen aan het werk van de Taakgroep Diaconaat en Zending. Wij hopen dat we dankzij uw toezegging het dienen én delen in praktijk kunnen blijven brengen, zodat wij ons samen inzetten voor een betere wereld.
Mocht u onverhoopt geen verzoek (hebben) ontvangen en wilt u toch bijdragen, dan kunt u contact opnemen met Martine Delver, voorzitter, stuur E-mail

Taakgroep Diaconaat en Zending