Op 4 maart is mw. Riet Schultheiss nog vrij plotseling overleden. Ze woonde tot 11 februari aan de Hendrik Andriessenlaan 56. De laatste 3 weken werd ze liefdevol verzorgd in De Lakenhof in Leiden. Ze werd 90 jaar. Zolang dat kon kwam ze met haar scootmobiel naar de kerk. Daar onderhield ze heel wat contacten.
Bekend is zij buiten en binnen de kerk vanwege haar kunstenaarschap. In de Regenboogkerk was een tentoonstelling van haar werk GRAFIEK NAAR LITERATUUR. Dominee Henk Plomp schreef het voorwoord in de bundel van deze tentoonstelling.
Zij ontwierp een hongerdoek voor de PGO dat door een groepje van acht vrouwen werd uitgevoerd. Tijdens de dankdienst zal dit in de kerk hangen.
Tot op hoge leeftijd bracht de scootmobiel haar bij een vriendin voor wie zij de krant voorlas.
Riet Schultheiss was zeer zelfstandig en origineel, daarbij ook bescheiden en sociaal.
Haar opleiding verpleegkunde maakte ze dienstbaar in de zending, waarvoor ze aan het Hendrik Kraemer Instituut werd opgeleid. Het ontbrak haar aan lichamelijk kracht om dit lang vol te houden. Lange tijd heeft zij in het LUMC medisch-administratief werk voor artsen gedaan. In die tijd kon zij zich ook gaan wijden aan de tekenopleiding, die ze als kind niet mocht volgen. Er brak een groot talent door. Met haar gave en inzichten heeft ze veel leerlingen verrijkt. Haar werk is gebaseerd op literatuur, met bijzondere voorkeur voor uitspraken van Franz Kafka.