Nieuw project taakgroep Diaconaat en Zending

Terwijl we volop bezig zijn met het meerjarige project Stichting Kleine Arbeider voor straatkinderen in Colombia, introduceert de Taakgroep Diaconaat en Zending hierbij het tweede project dat we in onze gemeente de komende twee jaar onder uw aandacht brengen. Dit betreft Maatjes voor Aidswezen in Zambia (Afrika). Ook dit doel wordt door Kerk In Actie, Kinderen in de Knel, ondersteund. In de dienst van 29 augustus zal de collecte hiervoor bestemd zijn, maar we geven nu alvast informatie over het project.
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos en hebben kinderen onder 18 jaar als gezinshoofd, als hun ouders aan aids zijn overleden. Wanneer ook de grootouders er niet meer zijn, staan de weeskinderen er echt alleen voor, want zij worden gemeden wegens hun aids-achtergrond. Via de Raad van kerken in Zambia worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken en worden de kinderen zelf praktisch ondersteund. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 van deze kindgezinnen onder hun hoede genomen. Ook worden 75 kinderen (gezinshoofden) getraind en materieel ondersteund, als hulp bij het runnen van hun gezin en het afmaken van een opleiding. Doet u mee met een bijdrage aan Kerk In Actie voor dit doel?
Eind augustus wordt dus de eerste collecte gehouden, bovendien houden we u regelmatig op de hoogte van dit project. Informatie hierover is hier te vinden.
Namens Taakgroep Diaconaat en Zending,
Guusje Onderwaater-Nortier, lid ZWO (zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)