Paasboodschap van de Kerkeraad

miniatuur Noli me tangere uit het Evangeliarium van Otto III. Reichenau (circa 998-1000)
Gezegende en vreugdevolle Paasdagen gewenst!
Geliefde zusters en broeders,

Al meer dan een jaar leven wij in tijden van Corona, een tijd van minder fysiek contact. We missen elkaar. In deze miniatuur bij het Paasevangelie volgens Johannes wordt met een bijna-aanraking de grootst denkbare intimiteit opgeroepen. De handen van Maria Magdalena en Jezus spiegelen elkaar. De toppen van de vingers raken elkaar net niet aan.
Noli me tangere betekent: raak me niet aan! (Joh. 20:17).  Geen porie raakt besmet, zou je kunnen zeggen. Maar de handen zijn niettemin liefdevol verenigd: in een ronde vorm of kom, waarin het verlangen samen gehouden wordt en bewaard. Hoe prachtig wordt in dit stille beeld het verlangen naar de Ander verbeeld.
 
Noli me tangere betekent ook ‘houd me niet vast’. Maria wil misschien wel terug naar hoe het was (het oude normaal) maar de verrezen Christus neemt haar mee naar een nieuwe toekomst. In het groen van de marmeren grafplaat (waar zelfs de engelen netjes afstand houden) zie we een teken van hoop: onze verrijzenis uit zorgelijke tijden. Zoals een Paaslied zingt:

De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
(lied 605, tekst Inge Lievaart)
 
Wij wensen u een vreugdevol Paasfeest!
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oegstgeest,
 
Marien den Boer, voorzitter
ds. Rian Veldman
Maureen van den Brink, scriba
ds. Ad Alblas (interim pastor)