Toch een sobere maaltijd?

Vorig jaar moesten de laatste drie sobere maaltijden op de woensdagavond in de veertigdagentijd helaas worden afgelast. Ook dit jaar kunnen we niet bij elkaar komen om samen een eenvoudige maaltijd te gebruiken, maar de presentatie over een diaconaal project kan online wel doorgaan.

Marc Aldewereld, coördinator van SchuldHulpMaatje, zou ons vorig jaar al komen vertellen over Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. en is opnieuw bereid om spreker te zijn.
Midden in de veertigdagentijd, op 17 maart, voorafgaand aan het avondgebed, zal Marc ons om 19.00 uur vertellen over deze stichting volg de lezing op kerkdienstgemist.nl.

Het is de gewoonte om tijdens de Sobere Maaltijd voor het doel te collecteren. U kunt een gift overmaken op NL85 TRIO 0379611112 t.n.v. Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

Namens het Sobere Maaltijd Team, Martine Delver en Alies van Tuijl