Opbrengst zadenactie Wees ErBIJ Colombia

Begin april hebt u de zakjes bloemenzaad in uw brievenbus gevonden. Er zijn 190 zakjes geleverd, wat een kleine 300 euro heeft opgebracht. Dit bedrag is door de diaconie afgerond tot € 300 precies en overgemaakt naar Kerk in Actie voor ons project De Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia. Heel veel dank aan iedereen die […]

Inzameling voor de voedselbank

A.s. dinsdag, 4 mei, vindt de maandelijkse inzameling plaats voor de Voedselbank Leiden e.o. U kunt uw bijdragen in natura inleveren tussen 19.00-19.45 uur in de Rehobothkerk aan de Lijtweg.Taakgroep Diaconaat & Zending

Afronding werkzaamheden Willibrords Erf komt in zicht

De werkzaamheden rond Willibrords Erf vorderen. In de afgelopen weken is de hal uitgebouwd. Er is vloerverwarming aangelegd en deze is voorzien van een passende deklaag. Omdat deze een aantal weken moet drogen, wordt er een tijdelijke vloerbedekking gelegd. Eind mei, als de vloer voldoende is gedroogd, zal de definitieve vloer worden aangebracht. Recentelijk is een nieuwe keuken geplaatst […]

Kerkdienst via de livestream

De afgelopen weken is het een paar keer gebeurd dat delen van de dienst met haperingen zijn uitgezonden. De reden van de haperingen is op dit moment nog onduidelijk. Vaak wordt na enige tijd de uitzending gewoon goed opgepakt. Er wordt van een dienst nu ook een opname gemaakt die op de website van de […]

Bericht uit Maastricht

Vanwege de berichtjes van betrokkenheid en bezorgdheid, die ik ontving over mijn vertrek als predikant van de Protestantse Gemeente Maas Heuvelland, geef ik hieronder toelichting op mijn besluit. Op 6 december heb ik intrede gedaan in de Protestantse Gemeente Maas Heuvelland, locatie Maastricht. Na zes en een half jaar gemeentepredikant te zijn geweest voor de […]

Emmaüswandeling

Twee aan twee op pad… Nu we nog steeds zo min mogelijk bij elkaar op bezoek mogen komen, kunnen we al helemaal geen huiskamergesprekken organiseren. Gelukkig wordt het weer buiten steeds aangenamer en biedt dit dé gelegenheid om als gemeenteleden twee aan twee op pad te gaan. Als team onderling pastoraat hebben we een invulling […]

Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst naar volgend seizoen

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit van Diettrich Bonhoeffer, die verplaatst waren naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei 2021 zijn nu definitief verplaatst naar volgend seizoen, naar maandag 27 september, 11 oktober en 25 oktober 2021.  In die tijd zal ook theatermonoloog van Kees van der Zwaard ‘Wie ben […]

Palmpaasstokken maken!

Op zondag 28 Maart ontvingen wij een grote groep kinderen in de Regenboogkerk om samen Palmpaasstokken te maken. Voor sommige kinderen best spannend, omdat papa en mama door alle maatregelen niet mee naar binnen konden. Het was mooi om te zien hoe natuurlijk de oudste kinderen de jongere kinderen hielpen en samen bezig waren. We […]