Afronding werkzaamheden Willibrords Erf komt in zicht

De werkzaamheden rond Willibrords Erf vorderen. In de afgelopen weken is de hal uitgebouwd. Er is vloerverwarming aangelegd en deze is voorzien van een passende deklaag. Omdat deze een aantal weken moet drogen, wordt er een tijdelijke vloerbedekking gelegd. Eind mei, als de vloer voldoende is gedroogd, zal de definitieve vloer worden aangebracht. Recentelijk is een nieuwe keuken geplaatst en in gebruik genomen. Er is een nieuwe fietsenstalling gemaakt en op diverse plaatsen is verouderde beplanting geruimd. Waar nodig, is nieuwe aarde aangebracht en nieuwe beplanting is op komst.
Marianne Smit, secretaris CvK