Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst naar volgend seizoen

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit van Diettrich Bonhoeffer, die verplaatst waren naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei 2021 zijn nu definitief verplaatst naar volgend seizoen, naar maandag 27 september, 11 oktober en 25 oktober 2021.
 In die tijd zal ook theatermonoloog van Kees van der Zwaard ‘Wie ben ik?’ rond het leven en denk van Bonhoeffer naar Oegstgeest komen. We hopen van harte dat we elkaar dan weer werkelijk kunnen ontmoeten in het Dorpscentrum of in de Regenboogkerk.
Mede namens emeriti ds. Christiaan Donner & ds. Niek Smit