Nieuwe stoelen voor de Groene Kerk, werkzaamheden Willibrords Erf afgerond

Donderdag voor Pinksteren zijn 110 nieuwe stoelen afgeleverd voor de Groene Kerk. Ze zijn geplaatst in het voorste gedeelte van de kerk en aan beide zijden van het koor. In de dienst van pinksterzondag kwamen ze in beeld. Samen met de kerkbanken is er plaats voor ten minste 230 mensen. Op de website ziet u […]

Uitslag schoolexamen 2021

Wij naderen het tijdstip waarop officieel bekend wordt gemaakt wie is geslaagd of gezakt voor het eindexamen van de middelbare school. Altijd weer een spannende tijd. Op 10 juni vindt op de meeste scholen de officiële bekendmaking plaats. Er zijn kandidaten die ervoor kiezen om dit jaar gebruik te maken van het tweede tijdvak of […]

Collecten zondag 30 mei

De eerste collecte is bestemd voor: Jong Protestant: jong in actie, kennismaken met diaconaat. Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter […]

Beroeping van een nieuwe predikant

Op 6 mei heeft de Kerkenraad het definitieve profiel van de nieuwe predikant vastgesteld. De beroepingscommissie heeft op die basis een advertentie opgesteld die volgende maand zal verschijnen op de PKN website en in het blad Woord en Weg. Informatie over de vacature staat vanaf deze week op de website van de PGO. Het is […]

Collecten zondag 23 mei

De eerste collecte is bestemd voor: Zending: Egypte, bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen. Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptische Bijbelgenootschap stimuleert kinderen en ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens […]

Collecten zondag 16 mei

De eerste collecte is bestemd voor: Hulpfonds Oegstgeest. Dit fonds, een samenwerkingsverband tussen de burgerlijke gemeente en kerkgenootschappen uit Oegstgeest, is opgericht voor inwoners van ons dorp, die financieel in de problemen zitten. Het fonds verstrekt een eenmalige gift of lening. ► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB […]

Opbrengst Actie Kerkbalans 2021

Begin dit jaar hebben we alle gemeenteleden benaderd voor een bijdrage aan onze kerk in het kader van Actie Kerkbalans. Bijna 700 leden hebben inmiddels een bedrag toegezegd, samen goed voor 238.484 euro. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage! De uiteindelijke resultaten zijn helaas bijna 10.000 euro lager dan vorig jaar. Van […]

Concept jaarrekening 2020

De kerkenraad heeft onlangs de concept jaarrekeningen 2020 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO website zijn samenvattingen geplaatst, die vindt u hier. De volledige concept jaarrekeningen 2020 liggen van maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak eerst […]

Kerkelijk Bureau beperkt open

De komende tijd zal het Kerkelijk Bureau slechts beperkt open zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend is er in ieder geval tussen 10.00 en 12.00 uur iemand aanwezig.Buiten die uren is het verstandig om via de mail (Email Kerkelijk bureau) of telefoon 06-15 21 66 50 van tevoren contact op te nemen. U kunt mij ook […]

Pinksteren voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een feestje? Of ben je al wat ouder en heb je zin om te helpen? Kom dan gezellig het pinksterfeest met ons vieren op zondag 23 mei! Wisten jullie al, dat Pinksteren de verjaardag is van de kerk?We starten om 14.00 uur […]