Collecten zondag 16 mei

De eerste collecte is bestemd voor: Hulpfonds Oegstgeest. Dit fonds, een samenwerkingsverband tussen de burgerlijke gemeente en kerkgenootschappen uit Oegstgeest, is opgericht voor inwoners van ons dorp, die financieel in de problemen zitten. Het fonds verstrekt een eenmalige gift of lening.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Hulpfonds Oegstgeest.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending