Collecten zondag 23 mei

De eerste collecte is bestemd voor: Zending: Egypte, bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen. Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptische Bijbelgenootschap stimuleert kinderen en ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt.
Lees meer…
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Zending, Bijbellezen in Egypte.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending