De kerkenraad heeft onlangs de concept jaarrekeningen 2020 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO website zijn samenvattingen geplaatst, die vindt u hier.
De volledige concept jaarrekeningen 2020 liggen van maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6.
Maak eerst even een afspraak via 06-15216650 voordat u langs gaat.
Een elektronisch kopie van de concept jaarrekening van de PGO is aan te vragen bij de penningmeester Dieneke van Os via E-mail . Die van de Taakgroep Diaconaat en Zending is aan te vragen bij de penningmeester Lex Huisman via E-mail.
Reacties op de concept jaarrekeningen kunnen tot uiterlijk woensdag 2 juni 2020 worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC, Oegstgeest; E-mail.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de jaarrekeningen 2020 worden vastgesteld.
Dieneke van Os – penningmeester College van Kerkrentmeesters
Lex Huisman – penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending