Concept jaarrekening 2020

De kerkenraad heeft onlangs de concept jaarrekeningen 2020 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO website zijn samenvattingen geplaatst, die vindt u hier.
De volledige concept jaarrekeningen 2020 liggen van maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6.
Maak eerst even een afspraak via 06-15216650 voordat u langs gaat.
Een elektronisch kopie van de concept jaarrekening van de PGO is aan te vragen bij de penningmeester Dieneke van Os via E-mail . Die van de Taakgroep Diaconaat en Zending is aan te vragen bij de penningmeester Lex Huisman via E-mail.
Reacties op de concept jaarrekeningen kunnen tot uiterlijk woensdag 2 juni 2020 worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC, Oegstgeest; E-mail.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de jaarrekeningen 2020 worden vastgesteld.
Dieneke van Os – penningmeester College van Kerkrentmeesters
Lex Huisman – penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending