Nieuwe stoelen voor de Groene Kerk, werkzaamheden Willibrords Erf afgerond

Donderdag voor Pinksteren zijn 110 nieuwe stoelen afgeleverd voor de Groene Kerk. Ze zijn geplaatst in het voorste gedeelte van de kerk en aan beide zijden van het koor. In de dienst van pinksterzondag kwamen ze in beeld. Samen met de kerkbanken is er plaats voor ten minste 230 mensen. Op de website ziet u foto’s van het resultaat. Ook de laatste knopstoelen hebben een goede bestemming gevonden.

Vorige week heeft er onderhoud plaatsgevonden aan het orgel van de Groene Kerk door dhr. Henk van Eeken. Naast een stembeurt, is het pijpwerk teruggeplaatst dat voor onderhoud was weggenomen. Voor een deel is ook tijdelijk pijpwerk (105 pijpen) teruggeplaatst in twee registers die er in 2019 uitgehaald zijn, omdat de oorspronkelijk pijpen door corrosie zijn aangetast. Deze pijpen zijn opgeslagen in afwachting van een betrouwbare en betaalbare techniek om deze te restaureren. Met dit onderhoud en het terugplaatsen van het pijpwerk is het orgel van de Groene kerk weer in zijn volle omvang (1021 pijpen!) te bespelen, een genot voor de organisten en de luisteraars.

De hal van Willibrords Erf heeft een nieuwe vloer. Hiermee kan de verbouwing van Willibrords Erf als afgerond worden beschouwd. Resterende werkzaamheden met betrekking tot het interieur zullen de komende maanden worden opgepakt.

Marianne Smit, secretaris CvK