Opbrengst Actie Kerkbalans 2021

Begin dit jaar hebben we alle gemeenteleden benaderd voor een bijdrage aan onze kerk in het kader van Actie Kerkbalans. Bijna 700 leden hebben inmiddels een bedrag toegezegd, samen goed voor 238.484 euro. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage!

De uiteindelijke resultaten zijn helaas bijna 10.000 euro lager dan vorig jaar. Van zo’n 100 trouwe gevers hebben we dit jaar geen reactie ontvangen, ondanks een eind maart verstuurde herinnering. Mocht u er niet aan zijn toegekomen en alsnog een toezegging willen doen; het formulier opsturen kan nog steeds. U kunt ook contact opnemen per mail stuur Email of per telefoon 06 11 39 72 40. Met elkaar maken we het werk van onze kerk mogelijk. Ook uw bijdrage is daarbij nodig! Bij voorbaat dank voor uw toezegging. 
Namens de commissie Kerkbalans, Chris van der Oord