Uitslag schoolexamen 2021

Wij naderen het tijdstip waarop officieel bekend wordt gemaakt wie is geslaagd of gezakt voor het eindexamen van de middelbare school. Altijd weer een spannende tijd. Op 10 juni vindt op de meeste scholen de officiële bekendmaking plaats. Er zijn kandidaten die ervoor kiezen om dit jaar gebruik te maken van het tweede tijdvak of het derde tijdvak. Hun uitslag is dus later dan 10 juni bekend.

Zoals elk jaar, willen wij (taakgroep jeugd en jongeren) alle examenkandidaten die op de een of andere manier zijn betrokken bij de PGO een bloemetje geven (geslaagd of gezakt). Daarom vragen wij aan u of u in uw omgeving of familie jongeren kent – of eigen kinderen hebt – die examen hebben gedaan.

Wilt u vóór maandag 7 juni die namen en adressen aan mij doorgeven én op welke datum de uitslag bekend is, uitsluitend via onderstaand mailadres?

Voor meer informatie, 06-49-86-83-71

Joske Kortleve, E-mail