Wij sluiten ons aan bij “Wijdekerk”

In januari 2019 kwam de Nashville verklaring uit. Hierover is binnen de kerkenraad van de PGO een gesprek gevoerd. Wij wijzen deze verklaring af en sluiten ons aan bij “Wijdekerk” . Ook hebben we een tekst opgesteld waaruit blijkt dat iedereen bij ons welkom is. Wij, de PGO Wij, de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, verwelkomen […]

Vluchtelingenwerk Samos

Op zondag 20 juni vertelden wij over het verhaal van een vluchteling op Samos, die wij David noemen. Klik hier om het volledige, indrukwekkende bericht op onze website te lezen. Hartelijke groet van de contactgroep vluchtelingenwerk Samos: Pavlos Kefalas, Dieneke van Os en Aart Verburg

Afscheid oudste kinderen kindernevendienst

Volgende week zondag, 4 juli, nemen we als kindernevendienst afscheid van Floris Wevers, Jacob Veldman en Rosalie van den Heuvel. Natuurlijk is het geen echt afscheid, maar de kinderen gaan wel de kindernevendienst verlaten en gaan verder op hun zoektocht binnen de kerk. De ‘bagage’ die ze in al die jaren van de kindernevendienst hebben […]

Collecten zondag 27 juni

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Op de Hoogte Irpañani, Bolivia. De afgelopen jaren heeft de Taakgroep Diaconaat & Zending het werk van Stichting Op de hoogte van Bolivia, en in het bijzonder kinderproject Irpañani, regelmatig onder de aandacht gebracht. Kinderproject Irpañani in El Alto is door (inheemse) Bolivianen zelf, maar met financiële hulp […]

Vluchteling op Samos

Sinds Pinksteren 2018 is er een contact ontstaan tussen het bisdom van de Grieks-Katholiek kerk op Samos en de PGO. Er is een contactgroep Vluchtelingenwerk Samos ontstaan die nauw samenwerkt met de diaconie van de PGO. Dieneke van Os, Pavlos Kefalas en Aart Verburg vormen samen die contactgroep. Pavlos heeft regelmatig contact met de priester […]

Livestream vanuit de Groene of Willibrordkerk

De afgelopen maanden zijn wij tegen forse problemen aangelopen bij de verzending van de uitzending via de bestaande internetmogelijkheden. Op diverse wijzen is geprobeerd de bestaande voorzieningen te versterken. Helaas blijven de haperingen, met een dieptepunt afgelopen zondag. Dinsdag is een systeem geïnstalleerd buiten de bestaande voorzieningen om. De eerste ‘test’uitzendingen waren hoopvol. Het CvK […]

Doe mee met de Actie Vakantietas 2021!

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2021 opnieuw de Actie Vakantietas waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. De diaconie van de PGO heeft contact gehad […]

Emmaüswandeling II

Twee aan twee weer op pad Van de 30 personen die de vorige keer hebben meegedaan, hebben we enthousiaste reacties ontvangen! Daarom heeft het team Onderling Pastoraat besloten om ook in de zomerperiode een Emmaüswandeling te organiseren. Een herkansing voor wie nog niet meedeed en een tweede kans voor wie het naar meer smaakte. We […]

Collecten zondag 20 juni

De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp: opvang gestrande vluchtelingen op Samos, Griekenland. Sinds 2018 heeft de PGO contact met Vader Sotirios, van de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos. De kerk helpt op het eiland zowel berooide vluchtelingen als arme Grieken. De situatie in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos is nog steeds zeer slecht. […]

Collecten zondag 13 juni

De eerste collecte is bestemd voor het missionaire werk: kerk voor het dorp. De Dorpskerkenbeweging van de PKN geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer […]