Livestream vanuit de Groene of Willibrordkerk

De afgelopen maanden zijn wij tegen forse problemen aangelopen bij de verzending van de uitzending via de bestaande internetmogelijkheden. Op diverse wijzen is geprobeerd de bestaande voorzieningen te versterken. Helaas blijven de haperingen, met een dieptepunt afgelopen zondag. Dinsdag is een systeem geïnstalleerd buiten de bestaande voorzieningen om. De eerste ‘test’uitzendingen waren hoopvol. Het CvK […]

Doe mee met de Actie Vakantietas 2021!

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2021 opnieuw de Actie Vakantietas waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. De diaconie van de PGO heeft contact gehad […]

Emmaüswandeling II

Twee aan twee weer op pad Van de 30 personen die de vorige keer hebben meegedaan, hebben we enthousiaste reacties ontvangen! Daarom heeft het team Onderling Pastoraat besloten om ook in de zomerperiode een Emmaüswandeling te organiseren. Een herkansing voor wie nog niet meedeed en een tweede kans voor wie het naar meer smaakte. We […]

Collecten zondag 20 juni

De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp: opvang gestrande vluchtelingen op Samos, Griekenland. Sinds 2018 heeft de PGO contact met Vader Sotirios, van de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos. De kerk helpt op het eiland zowel berooide vluchtelingen als arme Grieken. De situatie in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos is nog steeds zeer slecht. […]

Op adem komen in de GROENE KERK

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Wees welkom op woensdag 23 juni tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Collecten zondag 13 juni

De eerste collecte is bestemd voor het missionaire werk: kerk voor het dorp. De Dorpskerkenbeweging van de PKN geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer […]

Wake voor vluchtelingen 2021: Ontmoeting verandert

Voor de familie Tamrazyan kwam in 2019, na een doorlopende kerkdienst van 97 dagen en nachten, een einde aan de onzekerheid ten aanzien van hun verblijf in ons land. Voor veel andere mensen is het laveren tussen hoop en vrees –  helaas nog altijd  en vaak veel te lang – de dagelijkse realiteit. Door middel van een jaarlijks […]

Koffiekamer PGO gaat weer beginnen

Op donderdag 17 juni is er om 10.00 uur een Koffiekamer in het Willibrords Erf.‘We kunnen weer!’ Lange tijd konden we niet bij elkaar komen in kringverband. Velen hebben dat samenkomen enorm gemist.Inmiddels laten de overheidsregels daarvoor wél ruimte. Daarom gaan we direct beginnen, samen met wie wil en in de gelegenheid is.Gezien de nog […]

Uitnodiging voor lectoren

We kijken er erg naar uit om elkaar in de loop van het jaar weer gewoon te kunnen ontmoeten in de kerk. Daarop vooruitlopend wil de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) graag meer mensen actief gaan betrekken bij de vieringen op zondag. Naast de vaste, trouwe gezichten van ouderlingen, diakenen, muzikanten, kosters, commissie van ontvangst […]

Collecten zondag 6 juni

De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Oeganda, kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving. Maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van […]