Uitnodiging voor lectoren

We kijken er erg naar uit om elkaar in de loop van het jaar weer gewoon te kunnen ontmoeten in de kerk. Daarop vooruitlopend wil de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) graag meer mensen actief gaan betrekken bij de vieringen op zondag. Naast de vaste, trouwe gezichten van ouderlingen, diakenen, muzikanten, kosters, commissie van ontvangst en voorgangers, heeft de TEK het voornemen om in elke viering een lector te benoemen. Dat kan nog steeds de ouderling zijn, maar ook een aparte lector. 
Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die een aantal keer per jaar willen lezen in de kerk. We zullen elkaar daarbij afwisselen. Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan vóór maandag 14 juni op via stuur E-mail. Ouderlingen en diakenen, die ook graag lector zijn en willen blijven en zich nog niet hebben aangemeld, worden van harte uitgenodigd om zich ook op te geven. 
In het najaar willen we een inspiratietraining organiseren voor alle oude en nieuwe lectoren. Daar vertellen we later graag meer over. Voor nu hopen we op veel enthousiaste reacties.  
Anja Froeling, coördinator lectoren