Collecten zondag 20 juni

De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp: opvang gestrande vluchtelingen op Samos, Griekenland. Sinds 2018 heeft de PGO contact met Vader Sotirios, van de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos. De kerk helpt op het eiland zowel berooide vluchtelingen als arme Grieken. De situatie in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos is nog steeds zeer slecht. Naast ziekten, onhygiënische omstandigheden en onveiligheid, liggen mensenhandel, uitbuiting en gedwongen prostitutie op de loer. En sinds 2020 is er ook nog de dreiging van corona.
Pavlos Kefalas, Dieneke van Os en Aart Verburg vormen samen de Contactgroep Vluchtelingenwerk op Samos. Pavlos Kefalas is afkomstig uit Griekenland en heeft zeer regelmatig contact met Vader Sotirios en houdt de contactgroep daarvan op de hoogte.
De kerk op Samos ondersteunt vooral met ‘stille hulp’ als mensen in speciale situaties een beroep op de kerk doen. Daarom wil zij liever geen grote bedragen ‘ineens’ ontvangen. Op verzoek van de Contactgroep heeft de Diaconie van de PGO vanaf eind 2018 rond de kerkelijke feestdagen (kerstfeest, Pasen en Pinksteren) bedragen overgemaakt naar Samos. De contactgroep werkt hierin samen met de Taakgroep Diaconaat & Zending.

De contactgroep voorziet dat dit werk nog wel enkele jaren nodig zal blijven en zal er regelmatig berichten over publiceren, met name rond het overmaken van weer een bijdrage naar Samos. Ook in de hoop dat er giften voor dit werk binnen blijven komen.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. opvang vluchtelingen Samos.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending