Collecten zondag 27 juni

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Op de Hoogte Irpañani, Bolivia. De afgelopen jaren heeft de Taakgroep Diaconaat & Zending het werk van Stichting Op de hoogte van Bolivia, en in het bijzonder kinderproject Irpañani, regelmatig onder de aandacht gebracht. Kinderproject Irpañani in El Alto is door (inheemse) Bolivianen zelf, maar met financiële hulp uit Nederland, in 2008 opgezet. In dit project worden op drie locaties ruim 100 kinderen uit kansarme gezinnen opgevangen. Zij krijgen er huiswerkbegeleiding, een voedzame maaltijd en voorlichting over o.a. gezondheid en hygiëne.
Lees verder…
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Stichting Op de hoogte, Bolivia.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending