Emmaüswandeling II

Twee aan twee weer op pad

Van de 30 personen die de vorige keer hebben meegedaan, hebben we enthousiaste reacties ontvangen! Daarom heeft het team Onderling Pastoraat besloten om ook in de zomerperiode een Emmaüswandeling te organiseren. Een herkansing voor wie nog niet meedeed en een tweede kans voor wie het naar meer smaakte. We hebben opnieuw twee thema’s gekozen waaruit u kunt kiezen:

1) Op pad met een Psalm. U krijgt een Psalm mee aan de hand waarvan u met elkaar in gesprek gaat.
2) Op pad met het thema leren. Zolang je leeft, leer je. Zo is het ook met geloven. U gaat in gesprek over leerervaringen in leven en geloven.

Praktisch: hoe gaat dit in zijn werk?
U meldt zich uiterlijk 6 juli aan bij Jeanne Taal via jeannetaal@gmail.com of 071-51 55 717 en geeft aan of u op pad wilt met een Psalm of met het thema leren.
U wordt gekoppeld aan een maatje, ontvangt de gespreksinstructies en elkaars contactgegevens. U maakt met elkaar een wandelafspraak op een voor beide passende locatie en op een passend moment (liefst tussen 15 juli en 31 augustus).
Als u wilt, kunt u een kort berichtje sturen hoe u het hebt ervaren.
We hopen van harte dat weer vele gemeenteleden twee aan twee op pad zullen gaan.

Namens het team onderling pastoraat, Jeanne Taal & ds. Rian Veldman