Livestream vanuit de Groene of Willibrordkerk

De afgelopen maanden zijn wij tegen forse problemen aangelopen bij de verzending van de uitzending via de bestaande internetmogelijkheden. Op diverse wijzen is geprobeerd de bestaande voorzieningen te versterken. Helaas blijven de haperingen, met een dieptepunt afgelopen zondag. Dinsdag is een systeem geïnstalleerd buiten de bestaande voorzieningen om. De eerste ‘test’uitzendingen waren hoopvol. Het CvK hoopt van harte dat hiermee het probleem is opgelost. Wij realiseren ons heel goed dat voor velen van u de ergernis soms groot was, maar in ons dorp zijn de kabels in dit zgn. ‘buitengebied’ nog niet voldoende om alle data van beeld en geluid goed te versturen.

Mocht u zondag toch nog problemen ervaren, dan is het advies om de dienst alleen te beluisteren. Dit gaat altijd goed. De knop vindt u ook op de website. Daarnaast maken wij altijd een opname en bij een slechte kwaliteit van de beelden wordt een goede opname zo spoedig mogelijk op onze website geplaatst.

Namens College van Kerkrentmeesters, Dieneke van Os