Vluchteling op Samos

Sinds Pinksteren 2018 is er een contact ontstaan tussen het bisdom van de Grieks-Katholiek kerk op Samos en de PGO.
Er is een contactgroep Vluchtelingenwerk Samos ontstaan die nauw samenwerkt met de diaconie van de PGO. Dieneke van Os, Pavlos Kefalas en Aart Verburg vormen samen die contactgroep. Pavlos heeft regelmatig contact met de priester die namens zijn bisschop bij het werk onder vluchtelingen betrokken is.

Eén van de vluchtelingen schreef op ons verzoek zijn verhaal op.
We noemen hem David.

‘Ik ben David; ik kom uit Iran. Mijn verhaal over mijn ontmoeting met Jezus Christus is uitgebreid maar ik probeer het kort te houden.
Ik was kunstenaar in Iran en kwam daar door mijn werk in grote moeilijkheden. Ik vluchtte naar Griekenland. Vanuit Griekenland probeerde ik naar een ander Europees land te komen. Dat lukte jammer genoeg niet. De politie arresteerde me en ik kwam in de gevangenis terecht.
Daar begint mijn verhaal met Christus. Zwaar teleurgesteld zat ik in de gevangenis in een vreemd land met een andere taal. Mijn Engels was zwak en in de gevangenis spraken ze alleen Grieks. Het was Ramadan, de maand van de vasten in de Islam, en ik zat daar, gefrustreerd en zonder hoop. En ik verveelde me stierlijk in die eenzame opsluiting. Toen ontdekte ik plotseling een boek boven het raam. Ik pakte en begon te lezen. Al gauw begreep ik dat het boek een Bijbel moest zijn want het ging over God. Maar ik snapte er niets van. Over welke God ging dit?
Het maakte me nieuwsgierig en bij het verder lezen uit de Bijbel werd ik enthousiast en wilde er meer van weten. Na een paar dagen, toen ik de Bijbel uit had (het was alleen het Nieuwe Testament) was ik nogal in de war. Waarom wist ik hier allemaal niets van toen ik nog in Iran woonde?

Tegelijkertijd voelde in me heel goed na het lezen van de Bijbel en realiseerde me hoe vreemd het was dat ik in een Griekse gevangenis een Bijbel in mijn eigen taal vond. In het Perzisch, niet in het Engels. Ik beleefde dat als een wonder. Stel je voor: ik verveelde me enorm en daar vond ik plotseling een boek over Gods en zijn woorden.
Toen ik het uit had vroeg ik me af hoe het zat met dat Nieuwe Testament. Waarom leken die boeken zoveel op elkaar. Ik las vier keer dezelfde verhalen maar begreep ze op verschillende manieren.
Hoe dan ook ik voelde me geweldig na het lezen van de Bijbel en omdat het Ramadan was begon ik tot God te bidden. Ik bad: God ik weet niet wie de ware God is. Wat is de waarheid, wat is de Weg?. Het enige dat ik weet is dat ik een klein mens ben in uw handen ,maar in uw handen en alleen in mijn cel. Ik heb niemand hier, ik kan niet praten met de mensen hier, ik kan ze niet verstaan. Wilt u mij helpen? Ik weet niet wie de ware God is . Ik weet het nu niet meer, maar U kent me als de mens die door u geschapen is. Help me, hoe dan ook, en maak u aan mij bekend. Dat was mijn gebed en na drie dagen deed een politieman mijn cel open en zei: je bent vrij’
Op dat moment vergat ik al mijn gebeden. Ik was alleen maar blij dat ik na lange tijd weer vrij was.
Had mijn gebed er iets mee te maken. Kon dat?
Wie is de ware God? Hoe kan ik hem vinden?
Moet ik tot beiden bidden, de God van de Bijbel en de God van de Koran?
Ik zat vol met vragen.
Geruime tijd later ontmoette ik een priester in Samos. Geloof me, ik beleefde iets van God in hem. Hij is een echte priester en een goede leraar. Hij ging op mijn vragen in, met echte christelijke liefde en aandacht. Zulke bijzondere personen zie je wel eens in een film, zoals in de karakters die de rol van de Profeet spelen.
Door deze priester heb ik iets ervaren van wie God is.
Ik zie hem als een ‘geestelijk’ vader.
Ik werd een overtuigd lid van de Orthodoxe Kerk.
Mijn verhaal gaat natuurlijk verder. Ik kan nog veel vertellen over wat ik als wonderen beschouw bijvoorbeeld in de hulp die ik kreeg via de kerk. Het leven als een Orthodoxe Christen is niet makkelijk maar het maakt je leven wel veel mooier.
De Heer is opgestaan; Hij is waarlijk opgestaan.’

Wilt u het werk van de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos ondersteunen?
Dat kan via giften op de rekening van de Diaconie van de PGO, NL87 INGB 00003734 56 onder vermelding van Vluchtelingen Samos.