Wij sluiten ons aan bij “Wijdekerk”

In januari 2019 kwam de Nashville verklaring uit. Hierover is binnen de kerkenraad van de PGO een gesprek gevoerd. Wij wijzen deze verklaring af en sluiten ons aan bij “Wijdekerk” . Ook hebben we een tekst opgesteld waaruit blijkt dat iedereen bij ons welkom is.

Wij, de PGO

Wij, de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, verwelkomen iedereen die God wil ontmoeten.

Wij zijn een open kerkelijke gemeente, die gelooft dat we met velen één zijn in Christus.

Wij erkennen elk individu als een kind van God. Vanuit Gods liefde verwelkomen, respecteren, steunen en bemoedigen wij mensen van elke etniciteit, afkomst, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, fysieke en mentale gesteldheid.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze zoektocht naar God.

Wij weten ons geroepen om vooroordelen, onrecht en uitsluiting tegen te gaan en aan ons geloof uiting te geven in woord en daad. Ons uitgangspunt is inclusiviteit en gerechtigheid voor alle mensen.

Zoals Paulus daarover schrijft in de brief aan de Galaten: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus’.