Materiaal gevraagd voor overzicht geschiedenis Groene- of Willibrordkerk

Ter gelegenheid van de openstelling van de Groene Kerk tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 11 september zal in Willibrords Erf een overzicht te zien zijn van de geschiedenis van de Groene Kerk. De voorbereidingsgroep beschikt over enig materiaal, maar aanvulling is nog zeker welkom. Mocht u zelf, of mogelijk iemand uit uw kennissenkring, beschikken […]

Koffiekamer 12 augustus

Op donderdag 12 augustus zijn alle bekende en onbekende belangstellenden welkom voor de koffiekamer in Willibrords Erf. Aanmelding is niet meer nodig; er is voldoende ruimte om corona-veilig bij elkaar te komen, zelfs om te zingen. Het gaat die ochtend over een van de meest kwetsbare kanten van het geloof: ons bidden. Ds. Ad Alblas […]

Herhaalde oproep autodienst

Het is heel fijn dat een aantal mensen heeft aangegeven chauffeur te willen zijn voor de autodienst. Dank daarvoor! In het najaar hopen we de autodienst weer op te starten.Misschien hebt u contact geprobeerd te krijgen met Tim Reedijk, maar is dat niet gelukt. Wegens vakantie is Tim tijdelijk niet bereikbaar geweest.Om genoeg mensen in […]

Collecten zondag 25 juli

De eerste collecte is bestemd voor Straatpastoraat Leiden. Vragen rond zingeving zijn bij dak- en thuislozen niet anders dan bij ‘gewone’ mensen, maar de ménsen zijn anders. Het zijn kwetsbare en bijzondere mensen die bij de straatpastor een luisterend oor vinden voor zaken die in de zorg niet aan de orde komen. ► Uw gift […]

Collecten zondag 18 juli

De eerste collecte is bestemd voor de diaconale vakantieweken. Het Vakantiebureau.nl is specialist in seniorenvakanties en zorgvakanties. De zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men […]

Openluchtoptredens Cappella pro Cantibus in Oegstgeest

De leden van Cappella pro Cantibus hebben het zingen erg gemist de laatste anderhalf jaar. Maar samen zingen kan en mag weer! Dat heuglijke feit wil het koor graag delen met plaatsgenoten. Daarom geven zij twee miniconcerten in de open lucht. Een halfuur lang genieten van gevarieerd koorrepertoire: vrolijk, ingetogen, uitbundig. En dat alles a […]

Collecten zondag 11 juli

De eerste collecte is bestemd voor Epafras. Het belangrijkste werk van Epafras is het bezoeken van Nederlandse gevangenen in het buitenland. Epafras doet dat met een grote groep lokale geestelijk verzorgers: Nederlandse vrijwilligers die in diverse landen wonen en werken en in hun vrije tijd op bezoek gaan. In de geestelijke verzorging die Epafras biedt, […]

Oproep autodienst

In het najaar hopen we de autodienst weer op te starten. Er zijn dringend nieuwe chauffeurs nodig om het rooster van de autodienst te kunnen maken. Meld je aan bij Tim Reedijk, 071-5175443

Koffiekamer

Op donderdag 15 juli is er om 10.00 uur voor de tweede keer sinds lange tijd Koffiekamer in het Willibrords Erf. ‘We kunnen weer!’ Lange tijd konden we niet bij elkaar komen in kringverband. Velen hebben dat samenkomen enorm gemist. Inleider deze keer is ds. Rian Veldman. Hij wil graag met u stilstaan bij dierbare […]

Collecten zondag 4 juli

De eerste collecte is bestemd voor Actie Vakantietas. Met deze sympathieke actie worden kinderen in gezinnen in Oegstgeest, die niet zoveel te besteden hebben, verblijd met een tasje met speelgoed voor de zomervakantie. ► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Actie […]