Afscheid oudste kinderen en stopzetten kindernevendienst

Vandaag (4 juli 2021) nemen we als kindernevendienst afscheid van Floris Wevers, Jacob Veldman en Roosmarijn van den Heuvel.
Natuurlijk is het geen echt afscheid, maar Floris, Jacob en Roosmarijn gaan wel de kindernevendienst verlaten en gaan verder op hun zoektocht binnen de kerk. De ‘bagage’ die ze in al die jaren van de kindernevendienst hebben meegekregen, maken we visueel door het aanbieden van een rugzakje/reistas met inhoud. In de dienst geven we de kinderen even extra aandacht en wensen hen veel succes op hun zoektocht in het leven en binnen de kerk, wetende dat ze altijd op God kunnen vertrouwen.

Stopzetten kindernevendienst op zondagmorgen

Met het afscheid van deze oudste kinderen nemen we ook afscheid van de traditionele, wekelijkse kindernevendienst tijdens de zondagochtenden. De laatste jaren daalde het aantal kinderen dat in de zondagmorgendienst aanwezig was zeer sterk. Hierdoor ontstond de vraag of het aanbieden (voorbereiden, organiseren) van een kindernevendienst nog wel gewenst en nodig was. De kindernevendienstleiding heeft een besluit hierover lang voor zich uit kunnen schuiven, maar heeft uiteindelijk de, voor hen zeer moeilijke, beslissing moeten nemen om met haar activiteiten te stoppen.
We kijken als ‘hecht, enthousiast KND-team’ dankbaar terug op de prachtige jaren waarin we de kinderen hun eigen dienst mochten aanbieden en tegelijkertijd onderdeel waren van de gemeenschappelijke dienst. Hoogtepunten waren de jaarlijkse palmpasendiensten, andere kerkelijke feestdagen en natuurlijk de projecten. De betrokkenheid van de gehele gemeente was dan duidelijk voelbaar voor de kinderen (en voor ons).
Namens de kindernevendienstleiding willen we alle kinderen, ouders, vrijwilligers, predikanten en gemeenteleden bedanken met wie we al die jaren prettig hebben samengewerkt. Het is goed geweest zo.

De kindernevendienstleiding, Vera Gerritsen, Pietia Laarhoven, Katinka van Netten, Regina van der Plas, Willem Pieter Rus en Jan Willem Wevers