Collecten zondag 11 juli

De eerste collecte is bestemd voor Epafras. Het belangrijkste werk van Epafras is het bezoeken van Nederlandse gevangenen in het buitenland. Epafras doet dat met een grote groep lokale geestelijk verzorgers: Nederlandse vrijwilligers die in diverse landen wonen en werken en in hun vrije tijd op bezoek gaan. In de geestelijke verzorging die Epafras biedt, gaat het in de eerste plaats om laagdrempelige, pastorale aanwezigheid. Wegens de coronacrisis kunnen de vrijwilligers van Epafras hun werk momenteel niet doen. Vrijwel alle gevangenissen op de wereld laten op dit moment geen bezoekers meer toe. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is zwaar voor de gedetineerden, het maakt hen nog eenzamer dan ze vaak al zijn.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Stichting Op de Hoogte, Bolivia.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus. ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending