Collecten zondag 18 juli

De eerste collecte is bestemd voor de diaconale vakantieweken.
Het Vakantiebureau.nl is specialist in seniorenvakanties en zorgvakanties. De zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.
Na een moeilijk jaar, waarin veel vakantieweken moesten worden geannuleerd, biedt het vakantiebureau vanaf 25 juni, weer (aangepaste) vakanties in Nederland aan.

Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. diaconale vakantieweken.

Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
Uw gaven voor het project van de zendingsbus. ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending