Herhaalde oproep autodienst

Het is heel fijn dat een aantal mensen heeft aangegeven chauffeur te willen zijn voor de autodienst. Dank daarvoor! In het najaar hopen we de autodienst weer op te starten.
Misschien hebt u contact geprobeerd te krijgen met Tim Reedijk, maar is dat niet gelukt. Wegens vakantie is Tim tijdelijk niet bereikbaar geweest.
Om genoeg mensen in de pool te hebben, is er nog een aantal chauffeurs nodig! Ook beschikken we graag over een aantal reservechauffeurs.
U kunt zich nog steeds aanmelden bij Tim Reedijk, 071-517 54 43 .