Op 19 juli is mw. Clara Christina Theodora Bonda – Rietberg overleden. Claartje werd bijna 97 jaar. In een week tijd kwam er een einde aan haar welbestede leven.
Ze was niet bang voor de dood, wél voor het sterven. Ze blies haar laatste adem uit tijdens het afscheid van haar jongste zoon Hans en zijn gezin, direct nadat hij met haar had gebeden.

Als geestelijk testament gaf zij de Psalmwoorden mee: “Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest, van geslacht tot geslacht”. Vooral dat laatste vond ze zo mooi. Zij lééfde met degenen die heen gegaan waren, alsof ze nog bij haar waren. Precies zo met haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zij voelde zich verbonden ook als ze er niet waren.
Een foto toonde een stralende Ma Claartje: zó was ze altijd, ondanks haar ongemakken. Stralend, vrolijk, opgewekt, open, bij de tijd.

Haar nadrukkelijke wens was om een dankdienst voor haar leven te houden.
Zelf reikte ze de onderdelen aan. Om de dank centraal te stellen wilde zij dat de begrafenis vóór de dankdienst zou plaats vinden: ‘jullie gaan verder’.
Tijdens de dankdienst kregen we levendige beelden van haar: in de verhalen, de foto-presentatie, de citaten uit haar levensboek en de aangereikte muziek, Over trouwtekst: ‘zonder mij kunt gij niets doen’ ging het in de overdenking.
Extra symboliek gaf haar kaars. Die brandde bij binnenkomst en werd sym-bolisch gedoofd door een achterkleinzoon, vanwege haar sterven. Aan het eind werd die weer ontstoken door een kleinzoon, vanwege het geloof dat zij eeuwig leeft. Daarna zongen we het ‘U zij de glorie’ als nooit tevoren.

De dankdienst vond plaats op zaterdag 23 juli in de Groene Kerk en is na te beleven via de website en kerkdienstgemist.nl

Ad Alblas