Oproep autodienst

In het najaar hopen we de autodienst weer op te starten. Er zijn dringend nieuwe chauffeurs nodig om het rooster van de autodienst te kunnen maken.
Meld je aan bij Tim Reedijk, 071-5175443