Collecten zondag 22 augustus

De eerste collecte is bestemd voor La Sonrisa Naranja, Ecuador. La Sonrisa Naranja is een medisch centrum in El Barrio Horizontes del Fortin, een ontwikkelingswijk in Guayaquil, Ecuador. De gelijknamige Nederlandse stichting is in september 2007 opgericht om het werk van artsen Gonzalo Bonilla en Els van der Linden in Ecuador te ondersteunen. Met steun van de Nederlandse stichting is La Sonrisa Naranja in Ecuador door de jaren heen uitgegroeid tot een medisch centrum met twee spreekkamers, een tandartskamer, een apotheek en een medisch laboratorium. Ook lukt het om steeds meer aan preventie te werken. Er zijn open dagen waarop mensen een gratis medisch onderzoek krijgen en voorlichting ontvangen over thema’s, zoals drugs, HIV en ziektes, zoals Dengue. Daarnaast is er een kleine sportschool en organiseren zij activiteiten die de kinderen en jongeren ontwikkelen en versterken.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. La Sonrisa Naranja, Ecuador.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.

Taakgroep Diaconaat & Zending