Collecten zondag 29 augustus

De eerste collecte is bestemd voor ons Zendingsproject: Maatjes voor aidswezen in Zambia. Dit project zal in onze gemeente de komende twee jaar onder uw aandacht worden gebracht. Ook dit doel wordt door Kerk In Actie, Kinderen in de Knel, ondersteund. Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos en hebben kinderen onder 18 jaar als gezinshoofd, wanneer hun ouders aan aids zijn overleden. Wanneer ook de grootouders er niet meer zijn, staan de weeskinderen er echt alleen voor, want zij worden gemeden wegens hun aids-achtergrond. Via de Raad van Kerken in Zambia worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken en worden de kinderen zelf praktisch ondersteund. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 van deze kindgezinnen onder hun hoede genomen.
► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. zending: maatjes voor aidswezen Zambia.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië’, kunt u overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus Papoea.
Taakgroep Diaconaat & Zending