In memoriam

Op vrijdag 11 juni is op 88 jarige leeftijd vredig ingeslapen zuster Dorthea Hermina Kok. Thea Kok was een bekend lid van onze gemeente.
Oorspronkelijk kwam zij uit Enschede, afkomstig uit de familie Kok, van de bekende uitgeverij Kok te Kampen.
In haar studietijd leerde ze Cor Lammers kennen, ze huwden in 1956.
Samen kregen ze drie kinderen.
In 1966 kwam het jonge gezin in Oegstgeest wonen.
Thea  werd actief in schoolbestuur, kerk, CDA-bestuur en vervulde daarnaast andere maatschappelijke rollen. In onze gemeente nam ze actief deel aan gesprekskringen, was lid van de (Wijk-)kerkenraad en vele jaren scriba. Daarnaast heeft ze ook het kerkelijk bureau en het begraafplaatsbeheer nog 2 jaar voor haar rekening genomen.
In haar geloof was zij op zoek naar het goede en het juiste, maar was ze ook kritisch en scherpzinnig. In haar latere jaren werd zij een steeds meer betrokken lid van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en trad ze ook toe tot het bestuur. Uiteindelijk maakte haar steeds ernstiger wordende doofheid het haar onmogelijk om nog langer actief te participeren.
In 2009 overleed haar echtgenoot en moest ze alleen verder. In het laatste jaar van haar leven woonde ze in Van Wijckerslooth. Door een opéénstapeling van ouderdomsklachten werd het leven steeds zwaarder voor haar.
Ze wist zich gesteund door haar kinderen en mocht zich verheugen in vijf kleinkinderen en – sinds januari van dit jaar – in haar eerste achter-kleinkind. Zij heeft omringd door haar dierbaren, het leven kunnen loslaten.
Op woensdag 16 juni is Thea Kok begraven bij de Groene- of Willibrord-kerk, na een dankdienst voor haar leven o.l.v. Gerrie Kooijman, pastoraal werker en Marjan Driessen, emeritus predikant.
Rian Veldman