Geef elkaar de ruimte

Op 25 september jl. zijn de coronaregels versoepeld. Het kabinet heeft de 1,5m-verplichting losgelaten, maar adviseert elkaar de ruimte te blijven geven.Binnen de PGO moeten wij invulling geven aan de wijze waarop we hiermee omgaan. Hiervoor kijken we naar regels vanuit de overheid, de advisering vanuit de landelijke kerk (PKN) en signalen vanuit onze gemeente. […]

Materiaal voor kinderen van 4-12 jaar tijdens kerkdiensten

Nu we ons niet meer hoeven aan te melden voor het bijwonen van een viering, komen er hopelijk weer kinderen met hun (groot)ouders naar de kerk.Omdat er geen kindernevendienst meer is, hebben we het volgende (wellicht voorlopige) alternatief bedacht. In een kast bij de ingang van de RBK staat op een plank materiaal voor kinderen: […]

Organist

Vorig jaar oktober hebben wij Leonard Seeleman mogen verwelkomen als organist van de PGO. We hebben hem leren kennen als een prettige, enthousiaste collega, veelzijdige musicus en uitstekende organist met wie het goed samenwerken is. Kortom: we zijn blij met hem als persoon en musicus en met zijn inbreng in onze gemeente. De PGO heeft Leonard […]

Collecten zondag 3 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Kerk en Israël: verbonden door gesprek en ontmoeting. Vandaag is het Israëlzondag. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met […]

Uitvaart mw. J.Douwes-Gijsbers

Op zaterdag 25 september jongstleden is Jacomien Douwes-Gijsbers vredig overleden in de vertrouwde omgeving van haar huis. Op 1 oktober om 10.30 vindt de dankdienst voor haar leven plaats in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, te Leiden. Deze dienst is te volgen via de website van De Verbinding Leiden. De dienst is ook later terug […]

Autodienst

Vanaf 3 oktober zal de autodienst weer actief zijn. Vanaf 2 oktober staat het rooster voor de chauffeurs weer in de OKe en op de website.

Uitnodiging gemeenteavond 4 oktober 2021

Protestantse Gemeente te Oegstgeest Scriba: Mw. Maureen van den Brink Haarlemmerstraatweg 6 2343 LB Oegstgeest 06-15216650 Oegstgeest, september 2021 Geachte, De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 4 oktober 2021 met als thema Bezieling Delen, de titel van ons nieuwe beleidsplan. We starten om 20.00 uur in de Regenboogkerk […]

Versoepelingen

Op 25 september versoepelt het kabinet de coronamaatregelen. Zo vervalt, na 1,5 jaar, de verplichting om 1,5 m afstand te houden. Wel is het advies om deze afstand te bewaren.Deze versoepelingen betekenen ook veel voor onze gemeente. Het Breed Moderamen heeft hier over gesproken en, in lijn met het advies van de landelijke kerk, het […]

Bedankt voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas 2021!

Afgelopen juni heeft de taakgroep Diaconaat & Zending van de PGO een oproep gedaan via de gemeenteberichten voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas. Wij zijn enorm blij met de overweldigende belangstelling voor deze actie. Velen van u hebben tasjes met speelgoed gevuld voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Vele anderen hebben deze sympathieke […]

Collecten zondag 26 september

De eerste collecte is bestemd voor zending, Israël en Palestina. Afgelopen week was het Vredesweek. Het thema voor dit jaar was ‘inclusief samenleven’. Daarom collecteren we deze zondag voor een van de vredesprojecten van Kerk in Actie en Pax. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land […]