Bedankt voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas 2021!

Afgelopen juni heeft de taakgroep Diaconaat & Zending van de PGO een oproep gedaan via de gemeenteberichten voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas. Wij zijn enorm blij met de overweldigende belangstelling voor deze actie.
Velen van u hebben tasjes met speelgoed gevuld voor kinderen in kwetsbare gezinnen.
Vele anderen hebben deze sympathieke actie ondersteund door een gift.
Met uw hulp en steun hebben we 43 tasjes kunnen (laten) vullen, waarvoor heel veel dank!
Door de grote respons hebben we in elk tasje ook nog een ‘strippenkaart’ van €10 voor de plaatselijke ijssalon kunnen doen.
Het bedrag dat daarna nog overbleef, een kleine € 200, is overgemaakt naar Kerk in Actie voor het landelijke project Actie Vakantietas.
Graag doen we volgend jaar opnieuw een beroep op u!

Herma Pauptit, taakgroep Diaconaat & Zending