Collecten zondag 5 september

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Ghana. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals timmerman, kapper of kleermaker. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummerNL87 INGB 0000 373456van de diaconie PGO t.n.v. werelddiaconaat, Ghana.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94 of via de Appostel App.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in het nieuwe seizoen bestemd voor: ‘De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten’. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending