Geef elkaar de ruimte

, ,

Op 25 september jl. zijn de coronaregels versoepeld. Het kabinet heeft de 1,5m-verplichting losgelaten, maar adviseert elkaar de ruimte te blijven geven.
Binnen de PGO moeten wij invulling geven aan de wijze waarop we hiermee omgaan. Hiervoor kijken we naar regels vanuit de overheid, de advisering vanuit de landelijke kerk (PKN) en signalen vanuit onze gemeente. Inmiddels is er meer helderheid over het gebruik van toegangsbewijzen voor bijeenkomsten, niet zijnde erediensten.

Geloofsgemeenschappen hebben van het kabinet ruimte gekregen om leden bij religieuze bijeenkomsten zonder toegangsbewijs toe te laten. Dit is breder dan alleen erediensten en wordt bevestigd door de informatie vanuit de PKN.
Daar waar het gaat om andere bijeenkomsten in de kerk, zoals concerten en voorstellingen, is een toegangsbewijs wel verplicht.

Vanuit onze geloofsgemeenschap krijgen we signalen van leden die het heel prettig vinden om weer meer en dichter bij elkaar te zijn. Er zijn tegelijk ook leden die aangeven graag afstand te willen houden.
Het is voor het kerkbestuur zoeken naar een juiste balans hiertussen. Welke optie we ook kiezen, er zullen gemeenteleden zijn die zich hier niet prettig bij voelen en/of die niet fysiek naar vieringen of diensten willen/kunnen komen.

Gegeven alle informatie wil de PGO tot de voorziene nieuwe persconferentie begin november als volgt handelen:
In vieringen en bijeenkomsten (vieringen, gemeenteavonden, koffieochtenden, etc.) die vanuit de PGO worden georganiseerd (erediensten en kerkelijke bijeenkomsten) is iedereen welkom;
In de diensten en bijeenkomsten worden delen van de ruimte aangewezen waar in ieder geval gevraagd wordt afstand te bewaren;
We vragen rekening te houden met elkaar en de wensen die aanwezigen hebben;
We kijken terug op bijeenkomsten (drukte, reacties van aanwezigen, etc.) om een beeld te vormen en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen;
We vragen iedereen bij klachten thuis te blijven of zich te laten testen.

Deze fase is nieuw en voor iedereen spannend. Het is een fase waarin we samen moeten zoeken naar een nieuwe balans, nu deze niet meer wordt voorgeschreven en we vragen uw begrip en feedback om de komende periode weer samen te kunnen komen.
Namens het Breed Moderamen, Marien den Boer, voorzitter