Het gedenken van de overledenen in de dienst

In het pastoraal kernteam en de kerkenraad is de afgelopen weken gesproken over het gedenken van onze overledenen. Het kennen en gedenken van hen is voor onze gemeente belangrijk en de mogelijkheden hiervoor veranderen. Een aantal gemeenteleden heeft hier een suggestie voor gedaan. Naar aanleiding hiervan is het volgende besloten. Dit is een aanvulling op de al gebruikelijke wijze van gedenken.
1. Als de familie toestemming daarvoor geeft, zal een digitale foto van de overledene, met naam, via de beamer worden getoond bij de afkondiging van het overlijden in de kerk op zondag. Met de toestemming van de familie is voldaan aan de privacyregels.
2. In de OKE wordt bij het overzicht van de overledenen verwezen naar het In Memoriam op de website. Er is echter niet van elke overledene een IM, omdat de PGO niet altijd wordt betrokken. Er wordt alleen naar het IM verwezen op de website als dat er ook is.
3. Vermelden overlijden op de gemeenteberichten: een enkele keer komt het voor dat de uitvaart van een overleden gemeentelid al heeft plaatsgevonden, voordat de afkondiging van bericht van overlijden op zondag plaatsvindt. Om zoveel mogelijk gemeenteleden te informeren, zal het bericht van overlijden dan worden opgenomen in de gemeenteberichten, voorafgaande aan de afkondiging op zondag.
Op deze wijze verwachten wij een meer eigentijdse invulling te geven aan het gedenken en hen in onze gedachten te bewaren.
Marien den Boer, voorzitter